جمعه 1 تیر 1403
Search

تاریخچه تاسیس

گام اول: این خانه با هدف هم افزایی شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو استان آغاز به کار کرد. در این راستا با برگزاری جلسات مجمع خانه که متشکل از مدیران عامل 24 شرکت عضو رسمی می باشد؛ مشارکت مدیران استانی جلب گردید به گونه ای که از ابتدای تشکیل، اهداف اساسنامه و سپس گزارش اقدامات انجام شده به سمع و نظر آن ها منتقل گردیده است.

گام دوم: از طریق ارتباط با مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی استان سعی در مشارکت نهادهای دانشی به منظور تعمیق ارتباط میان شرکت های صنعتی حوزه آب و انرژی با دانشگاهیان استات برنامه ریزی گردید تا خانه هم افزایی به عنوان حلقه ارتباطی میان شرکت های عضو با مجموعه دانشگاهی استان ایفای نقش نمیاد.

گام دوم: از طریق ارتباط با مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی استان سعی در مشارکت نهادهای دانشی به منظور تعمیق ارتباط میان شرکت های صنعتی حوزه آب و انرژی با دانشگاهیان استات برنامه ریزی گردید تا خانه هم افزایی به عنوان حلقه ارتباطی میان شرکت های عضو با مجموعه دانشگاهی استان ایفای نقش نمیاد.

اهداف تاسیس

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

توانمندی ها

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

اعضا هیئت مدیره

سوالات متداول

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خانه هم افزایی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید