جمعه 1 تیر 1403
Search

خانه هم‌افزایی انرژی و آب تقدیم می‌کند؛

مستند مرثیه سوخت

????روایتی از جریان سنگین و سرسام‌آور قاچاق سوخت در مرز دوغارون تایباد

در این مستند به برخی از مسائل مهمی نظیر موارد ذیل پرداخته شده است:

این مستند به همت سمن “خانه هم‌افزایی انرژی و آب خراسان رضوی” تهیه و تدوین شده و به بررسی روند، عوامل موثر، عارضه‌یابی روش‌های پیشگیری و بررسی پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت کنونی قاچاق سوخت پرداخته است.

1- روند قاچاق سوخت در مرز دوغارون
2- نحوه تامین سوخت قاچاق توسط گالن کش‌ها
3- ضعف های حراستی و حفاظتی گمرک دوغارون
4- نحوه کشف سوخت قاچاق خودروهای سنگین و سواری در محدوده مرزی
5- چالش‌های فعالیت پیشگیرانه در محدوده‌های گمرکی و مرزی