جمعه 1 تیر 1403
Search


تاریخچه تاسیس

گام اول: این خانه با هدف هم افزایی شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو استان آغاز به کار کرد. در این راستا با برگزاری جلسات مجمع خانه که متشکل از مدیران عامل 24 شرکت عضو رسمی می باشد؛ مشارکت مدیران استانی جلب گردید به گونه ای که از ابتدای تشکیل، اهداف اساسنامه و سپس گزارش اقدامات انجام شده به سمع و نظر آن ها منتقل گردیده است.

گام دوم: از طریق ارتباط با مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی استان سعی در مشارکت نهادهای دانشی به منظور تعمیق ارتباط میان شرکت های صنعتی حوزه آب و انرژی با دانشگاهیان استات برنامه ریزی گردید تا خانه هم افزایی به عنوان حلقه ارتباطی میان شرکت های عضو با مجموعه دانشگاهی استان ایفای نقش نمیاد.


گام دوم: از طریق ارتباط با مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی استان سعی در مشارکت نهادهای دانشی به منظور تعمیق ارتباط میان شرکت های صنعتی حوزه آب و انرژی با دانشگاهیان استات برنامه ریزی گردید تا خانه هم افزایی به عنوان حلقه ارتباطی میان شرکت های عضو با مجموعه دانشگاهی استان ایفای نقش نمیاد.

اهداف
تاسیس خانه هم افزایی

هدف اول

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

هدف دوم

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

هدف سوم

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

هدف چهارم

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.


نمودار ساختاری خانه هم افزایی

توانمندی
های خانه هم افزایی

توانمندی 1

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

توانمندی 2

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

توانمندی 3

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

توانمندی 4

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.